Bjarteblogg

Avinor: Forretningskritisk informasjon kan ha kommet på avveie – E24

https://e24.no/teknologi/i/wenm8M/avinor-forretningskritisk-informasjon-kan-ha-kommet-paa-avveie

Avinor har avdekket innbrudd i e-postkontoen til en av sine ansatte. Analyser viser at data har blitt hentet ut av kontoen, skriver Avinor i en pressemelding.

«Angrepet innebærer at en inntrenger har kopiert informasjon fra den ansattes e-postkonto. Forretningskritisk og personsensitiv informasjon kan derfor ha kommet på avveie,» skriver Avinor.

Selskapet understreker at det ikke finnes indikasjoner på at Avinors operative systemer er berørt, «flysikkerheten er derfor ikke påvirket av hendelsen».