Bjarteblogg

Bibelen i Lego

media_httpstaticflick_DCjkp.jpg.scaled500.jpg

Store deler av Bibelen illustrer ved hjelp av Lego. Det er over 350 illustrasjoner bare i 1. Mosebok

media_httpstaticflick_Dthvy.jpg.scaled500.jpg

The Brick Testament