Bjarteblogg

Dataangrep mot Sykehuset Innlandet – NRK

https://www.nrk.no/innlandet/dataangrep-mot-sykehuset-innlandet-1.15132961

Analyser viser at det kan ha blitt hentet ut personsensitive data.