Bjarteblogg

Filmet pasientene: Lå åpent ute på sykehusets interne nettsider i 10 måneder – NRK Finnmark – Lokale nyheter, TV og radio

https://www.nrk.no/finnmark/filmet-pasientene_-la-apent-ute-pa-sykehusets-interne-nettsider-i-10-maneder-1.14864408

Finnmarkssykehuset vurderer feilen som alvorlig, men har ikke varslet pasientene som ble overvåket ulovlig.