Bjarteblogg

Forbud mot Meta om bruk av persondata utvides til hele EØS

https://nrkbeta.no/2023/10/31/forbud-mot-meta-om-bruk-av-persondata-utvides-til-hele-eos/

Datatilsynet vant frem hos Personvernrådet i EU. Tilsynets forbud utvides til flere land.
– Dette er en historisk dag for personvernet, skriver direktør i Datatilsynet Line Coll i en uttalelse til NRK.

Datatilsynet beordret i sommer Meta å stanse bruken av nordmenns persondata til adferdsbasert reklame.

Teknologikjempen, som eier Facebook og Instagram, har siden august fått én million i daglige bøter for å ikke følge vedtaket.
Siden har tilsynet bedt Personvernrådet i EU (EDPB) om en bindende hastebeslutning. Denne beslutningen gjør tilsynets vedtak permanent og gjeldende for hele EØS-området. Tidligere gjaldt vedtaket kun for Norge og kun for en midlertidig periode.