Bjarteblogg

Høyesterett godkjenner bruk av Trojan Shields-beviser i norsk rett

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/GaoWdm/hoeyesterett-godkjenner-bruk-av-trojan-shields-beviser-i-norsk-rett

Høyesterett sier bruk av bevis fra amerikanske FBI i Trojan Shields-saker i norske domstoler ikke strider med grunnleggende norske verdier.