Bjarteblogg

Ny EU-lov mot overgrepsmateriale kan føre til omfattende overvåkning – NRKBeta

https://nrkbeta.no/2022/05/11/ny-eu-lov-mot-overgrepsmateriale-kan-fore-til-omfattende-overvakning/

Onsdag la EU-kommisjonen frem et forslag til en ny lov som kan få store konsekvenser for nordmenns digitale liv. Lovforslaget er ment å bedre beskytte barn mot overgrep, men rettighetsgrupper har lenge vært bekymret for at det kan undergrave retten til privatliv og sikker kommunikasjon.

[…]

– Dette forslaget legger opp til en overvåkningsmaskin som vi aldri har sett maken til i demokratiske land, og er det nærmeste vi kommer autoritær kontroll over digitalt innhold på samme måte som de gjør i Kina, sier stipendiat Tjerand Silde ved NTNU.

Den profilerte teknologen Alec Muffett lekket tirsdag et utkast til lovforslaget. Han er svært kritisk:
– I dag er dagen EU erklærer krig mot ende-til-ende kryptering, skriver Alec Muffett på Twitter.

[…]

En rekke høyt respekterte akademikere og teknologer advarte i fjor høst mot å innføre denne typen teknologi. De mente at skanning av innhold lokalt på en digital enhet, gjerne forkortet til CSS, i ytterste konsekvens kan svekke demokratiet.

– Introduksjonen av skanning på våre personlige enheter – enheter som lagrer informasjon fra våre gjørelister, tekstmeldinger og bilder – går midt imot enkeltborgeres behov for personvern. Denne formen for masseinnsamling kan føre til omfattende nedkjølingseffekter på ytringsfriheten og faktisk på selve demokratiet, skrev ekspertene i en artikkel publisert på forskningsnettstedet arXiv.

– Vi mener at CSS verken garanterer effektiv kriminalitetsbekjempelse eller forhindrer overvåkning. Faktisk er effekten det motsatte. CSS vil skape alvorlige sikkerhets- og personvernsrisikoer for hele samfunnet, men hjelpen det kan gi politimyndigheter i beste fall er problematisk, skrev de.

[…]

Leder for IT-politiskforening i Danmark, Jesper Lund, er svært kritisk til det endelige lovforslaget. Hans organisasjon samarbeider med EDRi.
– Forslaget er et åpenbart angrep på kryptering selv om EU-kommisjonen påstår noe annet, skriver han til NRK.