Bjarteblogg

Utsatt for hackerangrep - Drammen kommune

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/hackerangrep/

Drammen kommune har vært utsatt for et hackerangrep på en mindre del av infrastrukturen for vann og avløp.
Kommunen har kontroll på situasjonen, og alle vann- og avløpssystemer fungerer som normalt. Ingen av kommunens innbyggere er berørt av situasjonen, og ingen personopplysninger er på avveie.