Bjarteblogg

Vegselskapet Nye Veier registrerer mobiltelefonen din – NRK

https://www.nrk.no/norge/vegselskapet-nye-veier-registrerer-mobiltelefonen-din-1.15133464

Vegselskapet Nye Veier registrerer mobiltelefonen til bilistane på fleire vegstrekningar. Datatilsynet tvilar på om personvernet er godt nok varetatt.

Analysane skjer ved at systemet registrerer blåtann-einingar som passerer dei ulike målepunkta. Når same eining har passert to målepunkt blir det rekna ut reisetid. Opplysningane blir analysert for å dokumentera korleis den gjennomsnittlege reisetida varierer frå time til time og dag til dag.