Dramatisk redningsaksjon

Tirsdag 1. april 2014

/via The Wire