Humans need not apply

Onsdag 13. august 2014

Om automatisering, robotar og den framtidige arbeidsmarknaden.