Bobby McFerrin hacks your brain with the pentatonic scale

Lørdag 13. mars 2010

via boingboing.net Ikke helt ny, men fremdeles interessant.