Snikfoto av bybanevognene på verkstedet

Onsdag 9. desember 2009

Bilde